Firmast

Firma Skat-Keskus OÜ on asutatud 1999.aastal. Meie pakkume oma klientidele kompleksteenuseid projekteerimise, ventilatsiooni, kliima-, automaatika- ja elektrisüsteemide paigalduseks ja hoolduseks.

2004.aastal firma läbis sertifitseerimise standardi ISO 9001:2000 järgi, 2007.aastal oli sertifikaat uuendatud uue standardi ISO 9001:2015 järgi ja antud hetkel firma teguseb turul kui dünaamiline, hästi organiseeritud ja paindlik ettevõte.

Firma projekteerimisosakond, kus töötavad üksnes diplomeeritud ja kogenud insenerid, koostab kvaliteetseid ventilatsiooni-, konditsioneerimis-, automaatika- ja elektrisüsteemide projekte.

Seadmete paigaldusega tegelevad oma montaažibrigaadid, kus töötavad mitmeaastaste kogemustega ja kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid. Teenindusosakond määrab ventilatsiooni-, konditsioneerimis- ja muudes tehnosüsteemides kindlaks mis tahes rikked ja pärast seda pakub välja soodsaimad variandid avastatud probleemide kõrvaldamiseks.

Samuti oleme me valmis rekonstrueerima ja moderniseerima vananenud ventilatsiooni-, kliima-, automaatika- ja elektrisüsteeme.

Täielik spekter osutatavaid teenuseid on võimaldanud meil hõivata oma osa turul, kus me vastame täielikult oma rohkearvuliste klientide nõuetele.

© 2017 Skat-Keskus OÜ. All rights reserved | Created by Data Media