Õhk-vesi soojuspumbad

Õhk-vesi soojuspumbad

Õhk-vesi soojuspumbad, sarnaselt õhk-õhk soojuspumpadega, võtavad soojuse välisõhust, et anda see üle maja küttesüsteemile. Antud juhul on soojuskandjaks vesi, mis varustab soojusega radiaatorite, põrandakütte ja boileri kontuuri. Õhk-vesi soojuspumbad koosnevad välis- ja sisemoodulist. Sisemoodul mängib soojusvaheti ja jaoturi rolli, kust soojendatud vesi kandub üle radiaatoritele, põrandakütele ja kuumaveeallikatele. Sisemudeli paigutamiseks majja läheb vaja kohta pindalaga 1.5 – 3 м2. Kogu elektroonika ja juhimine asuvad sisemoodulis, mille juhtimine toimub automaatrežiimis vastavalt seadistatud parameetritele ning olenevalt välis- ja siseõhu temperatuurist, vee temperatuurist ja selle kogusest. Vaatamata selle autonoomsusele, sisemoodulile peab olema tagatud ligipääs häälestamiseks ja hoolduseks. Õhk-vesi soojuspumbad sobivad ideaalselt keskmiste ja suurte pindadega majade kütmiseks, sõltumata nende planeeringust või korruste arvust. Selline lahendus on sobilik nii Teie uue maja jaoks, kui ka vana küttesüsteemi väljavahetuseks juhul, kui küttekulud on ülemäära suureks paisunud. Need pumbad on lihtsad kasutada, seda tüüpi soojuspumpade paigaldamiseks ja ekspluatatsiooniks on vaja väga vähe kohta ning samuti puudub vajadus kallihinnaliste ehitus- ja mullatööde teostamise järele. Täiendavaid kulutusi võib tekitada ainuüksi radiaatorite ja nende torustike paigaldamine juhul, kui need puuduvad. Elamus võib õhk-vesi küttesüsteemi kasutada põhilise soojusallikana ja see võib rahuldada kogu sooja tarbevee vajaduse elanike jaoks. Kõnesolevad soojuspumbad on varustatud täiendava elektrisoojendiga, mis on võimeline tagama soojuse isegi kõige ekstreemsemate külmade korral. Õhk-vesi soojuspump, erinevalt traditsioonilistest küttesüsteemidest (kateldest), ei vaja eraldi katlamaja, kütuseladu, suitsutoru, ning selle puhul lõhn, tolm ja suits puuduvad.

Kuidas valida õhk-vesi soojuspumpa?

Õhk-vesi soojuspumba põhilisteks karakteristikuteks on selle nimivõimsus, soojustegur (СОР) ja agregaadi usaldusväärsus.
 • Seadme võimsus hakkab sõltuma teie ruumi eripärast: pindala, soojustuse kvaliteet, korruste arv, tubade arv, täiendavate soojusallikate ja soojakadude olemasolu. Reeglina valitakse süsteemi võimsus välja väikese tagavaraga, et tagada mugav sisekliima isegi kõige külmematel päevadel. Ei tasu valida liiga võimsat või liiga nõrka pumpa. Esimesel juhul läheb piisavalt kaua aega, mille jooksul investeering soojuspumpa end ära tasub, kusjuures ebapiisava võimsuse korral ei ole võimalik soovitud tulemust ja mugavuse taset ruumis saavutada. Samuti hakkab pump pidevalt täiskoormusega töötamise korral kulutama energiat rohkem, kui peab, ja tööst kiiremini ära kuluma. Õigesti valitud ja paigaldatud soojuspump võib hoida Teie kodu soojana üle 20 aasta.
 • Agregaadi soojustegurit (СОР) mõjutab esmajärjekorras konstruktsiooni tüüp. Mootori inverteriga kompressorite mudelid on kõige tõhusamad. Need on tänu muudetavale kiirusele võimelised säilitama ruumis etteantud temperatuuri ilma kompressori sisse-/väljalülituse tsüklita, mis vähendab energiatarbimist ja kulumit. Kaasaegsetes mudelites kasutatakse parima efektiivsuse saavutamiseks freooni, mis võimaldab võtta soojust välisõhust isegi kuni -25 kraadise temperatuuri korral. Lisaks on see külmaine ohutu inimese tervisele ja ümbritsevale keskkonnale.
 • Olulist rolli mängib agregaatide vastupidavus, kuna see mõjutab seadmete tööiga ja efektiivsust Eesti kliima tingimustes. Meie poolt müüdavad seadmed on esitletud soodsalt nii kohalikul, kui skandinaavia turul, kindlustades elamud soojusega pikaajaliselt ja efektiivselt. Meie spetsialistid omavad suurt kogemust taoliste süsteemide paigaldamise osas, mis annab tellijale kindlustunde ning garanteerib reaalse kokkuhoiu ja tasuvuse tulevikus.
Õhk-vesi soojuspumba eelised:
 • Võimalus kasutada kuumaveevarustuseks
 • Võimalus kasutada põrandakütte- ja radiaatorisüsteemi
 • Parim kulude kombinatsioon seadmete ja paigalduse ning süsteemi tõhususe osas
 • Võimalus paigaldada elamusse, kuhu on juba paigaldatud traditsiooniline küttesüsteem
 • Seadme vastupidavus ja usaldusväärsus (üle 20 aasta) õige paigalduse ja hoolduse korral
 • Kokkuhoid kütte arvelt kuni 70%
Õhk-vesi soojuspumba puudused:
 • Vajab elamus eraldi kohta siseplokki paigaldamiseks
 • Seadme efektiivsus sõltub välisõhu temperatuurist. Enam kaasaegsetesse mudelitesse on sisseehitatud täiendav elektrisoojendi, mis selle probleemi kõrvaldab
 • Kallim, kui õhk-õhk soojuspump.

© 2017 Skat-Keskus OÜ. All rights reserved | Created by Data Media